Scales Legal B.V.

Scales Legal staat voor uitgebalanceerde oplossingen voor juridische problemen van ondernemers. Het juridisch kader kort en duidelijk geschetst. Een begrijpelijk en evenwichtig advies dat praktisch uitvoerbaar is en waarbij allerlei voorbehouden zoveel mogelijk worden voorkomen.

Echte kennis van de onderneming en de branche waarin u als ondernemer werkzaam bent.

Scales Legal spreekt de taal van andere kennisdisciplines, zoals accountant, (salaris)administrateur, en fiscalist, zodat opdrachten waar nodig in een multidisciplinaire context kunnen worden opgelost.

Scales Legal opereert in de navolgende rechtsgebieden:

  • Arbeidsrecht in brede zin, waaronder advisering over arbeidsovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten, detachering, uitzending, ziekte, re-integratie, arbeidsvoorwaarden en het aanvragen van het referentschap voor kennismigranten bij de IND en aanverwante zaken; daarnaast wordt regelmatig opgetreden in juridische procedures voor de Kantonrechter, en ontslagvergunningsprocedures bij het UWV;;
  • Contractenrecht (waaronder distributie en agentuur);
  • Ondernemingsrecht, zoals het oprichten van vennootschappen, het opzetten van samenwerkingsvormen, opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en de juridische begeleiding van fusies en overnames;
  • Privacy (AVG), en het uitvoeren van privacy compliance;
  • Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten, zoals deponeren van erken en het opstellen van licentiecontracten;
  • WWFT en WTT Compliance, en Sanctiewetgeving.

Particulieren:

Naast het optreden voor ondernemers staat Scales Legal ook geregeld werknemers – waaronder statutaire directeuren – bij in arbeidsrechtelijke geschillen met hun werkgever.

Contactgegevens:

Scales Legal B.V. – Mr. Jeroen E. Missaar – E. jem@scaleslegal.nl – T.: +31 6 21 24 53 25 of +31 10 426 80 36 (De Juristenkamer) – Grindweg 82 – 3055 VD Rotterdam (Hillegersberg) – Kamer van Koophandel nummer 71229302

Aangesloten bij De Juristenkamer

Lid van NEVOA, Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch Adviseurs.

Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht.

Foto’s door Hielke Grootendorst Fotografie.

Scales Legal BV privacy statement 062018