Over mr. Jeroen E. Missaar

Scales Legal B.V. is de onderneming waarin mr. Jeroen E. Missaar (1967) sinds 1 april 2018 zijn juridische praktijk uitoefent. Jeroen Missaar studeerde Nederlands Recht (bedrijfsjuridische afstudeervariant) in Rotterdam. Jeroen Missaar heeft sinds zijn start in de juridische praktijk in 1992 naast talrijke nationale en internationale juridische verdiepingsopleidingen, ook enkele marketingopleidingen genoten (NIMA A/B), de opleiding tot music publisher en een module internationaal belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jeroen Missaar heeft in 1992 bij het toenmalige advocatenkantoor Trenité Van Doorne voor Bas Steins Bisschop gewerkt. Aansluitend is hij in dienst getreden van Paardekooper & Hoffman (tegenwoordig Mazars) in de juridische praktijk van de belastingmaatschap die toen werd opgestart onder leiding van Frans Sonneveldt. Sinds 1996 was Jeroen Missaar werkzaam bij ZCS BV. ZCS is een trustkantoor met grote internationale cliënten, waaronder beleggingsfondsen. Jeroen Missaar trad op als bedrijfsjurist, maar daarnaast ook als directeur van diverse Nederlandse doelvennootschappen in internationale structuren in tal van bedrijfssectoren. Hij heeft destijds grote internationale licentie-structuren opgezet. Jeroen Missaar heeft veel ervaring met het besturen van vennootschappen en de governance binnen ondernemingen. Jeroen heeft ook opgetreden als alternatieve bewaarder/fiduciary van vastgoedfondsen onder de AIFMD wetgeving. Compliance en toezichtwetgeving (DNB en AFM) en Sanctiewetgeving vallen tevens binnen zijn vakgebied.
Van 2019 tot en met 2022 heeft hij als interne compliance officer opgetreden van IQ-Nexus, een trustkantoor in Rotterdam.

Sinds 1 april 20218 houdt Jeroen zich in een nationale en internationale praktijk bezig met het arbeidsrecht in de meest brede zin des woord, naast het brede contractenrecht, ondernemingsrecht, privacyrecht en intellectuele eigendomsrecht.

Jeroen Missaar heeft ook uitgebreide bestuurlijke ervaring. Zo was hij 13 jaar bestuurslid, waarvan 12 jaar als voorzitter, van Vereniging NEVOA beroepsorganisatie bedrijfsjuridisch adviseurs, een beroepsvereniging voor zelfstandig gevestigde juristen en juristen werkzaam voor veelal accountantsorganisaties. NEVOA werkt nauw samen met SRA, een koepel van 375 zelfstandige accountskantoren.