AVG en compliant worden

ICT en privacy regelgeving was tot voor kort vooral iets voor gespecialiseerde niche juridisch advieskantoren. Die kantoren zijn al jaren bezig met de bescherming van databanken, cookies, en regelgeving rondom het opzetten van webwinkels en andere e-commerce business. Een omgeving, waarin privacy een rol speelde. De aankomende Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt daar een hele snelle verandering in. Deze verordening, die rechtstreekse doorwerkt in de Nederlandse rechtssfeer, leidt er toe dat vrijwel iedere juridisch adviseur in de Nederlandse MKB praktijk op dit moment vragen krijgt van zijn clienten met betrekking tot de AVG, en in het bijzonder de implementatie daarvan in de eigen bedrijfsvoering. Dat komt vaak doordat grote klanten of toeleveranciers van MKB ondernemingen eisen dat deze MKB ondernemingen AVG-compliant zijn of worden voor de inmiddels bij velen bekende inwerkingtredingsdatum van 25 mei 2018. Deze datum lijkt zo langzamerhand een soort heilige graal te worden voor privacy minnend juridisch Nederland. Dat de boetes zeer hoog kunnen zijn is ook alom bekend, en dat leidt tot veel onrust. Dit ondanks dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onlangs heeft aangegeven, dat zij zich initieel ter zake van de handhaving van de AVG vooral zal richten spelen op de grote spelers in persoonsgegevens-land.  MKB ondernemers zullen vooral moeten documenteren, dat zij bezig zijn met de bewustwording dat ook zij in veel gevallen persoonsgegevens verwerken, en dat zij de omgang met die persoonsgegevens moeten documenteren en doorlopend monitoren.

Met dat laatste sta ik ondernemers bij. AVG compliant worden is een proces, dat voortdurend aanpassing en bijstelling zal vereisen, waarbij een perfect resultaat niet snel te behalen zal zijn. De spelregels zullen door de AP door middel van guidance voortdurend worden bijgesteld. Er is geen AVG-stempel dat de ondernemer verkrijgt van zijn juridisch adviseur, waarna de ondernemer er weer vanaf is. Privacy en de omgang daarmee zal in de toekomst voortdurend de aandacht van de ondernemer (en diens adviseurs) blijven vragen.